Vyšetření trombofilních mutací

Vyšetření trombofilních mutací - genetický test zjišťuje, zda je klientka/klient nositelem mutace v genech, které se účastní procesu srážení krve, tzv. trombofilních mutací (mutace FV Leiden, mutace FII protrombin). Není pravidlem, že u každého nositele trombofilní mutace dojde k tvorbě trombóz. Ty jsou často následkem až spolupůsobení dalších rizikových faktorů (např. rodinná zátěž, věk, rakovina, operativní zákroky či fixace končetin, dlouhodobé znehybnění). Pokud však mutace není odhalena, může být zdraví klientky/klienta ohroženo. Vrozený sklon ke zvýšenému srážení krve (trombofilie) je v české populaci poměrně vysoce rozšířen - postihuje přibližně 8 % obyvatel. Nejvíce rizikovou skupinou jsou ženy užívající běžnou hormonální antikoncepci, u kterých je geneticky dán předpoklad ke zvýšenému srážení krve. Pro prevenci a minimalizaci problémů spojených se vznikem trombózy a tromboembolické nemoci je důležitá znalost genetických dispozic. Klientka/klient může na základě znalosti svých dědičných vloh vhodně přizpůsobit svou životosprávu a životní styl, čímž výrazně sníží riziko tromboembolické nemoci. Pokud je výsledkem testu zjištění přítomnosti mutace, měla by klientka/klient informovat svého ošetřujícího lékaře (praktického, příp. gynekologa).

Jaký je ideální věk vyšetření trombofilních mutací?

Vyšetření lze podstoupit v kterémkoli věku, jelikož riziko rozvoje zdravotních komplikací je celoživotní.

Jak se trombofilní mutace vyšetřují?

Trombofilní mutace se vyšetřují odběrem krevního vzorku, který je podroben genetické analýze (vyšetření DNA).

 

Cena vyšetření pro samoplátce: 800 Kč

Pokud je vyšetření indikováno lékařem (např. gynekologem, genetikem), je plně hrazeno pojišťovnou.