Vyšetření plodové vody

 Odběr plodové vody (amniocentéza) je doporučen při pozitivním screeningovém vyšetření, abnormalitách plodu na ultrazvuku, věku těhotné nad 35 let či genetické zátěži v rodině. Záleží však pouze na těhotné, zda se rozhodne odběr plodové vody podstoupit. Konečným výsledkem amniocentézy je sestavení karyogramu plodu (cca 14 dní po odběru plodové vody). Odhalíme tedy chromozomové abnormality, které by mohly mít za důsledek tělesné a duševní poškození plodu (např. Downův syndrom). Těhotná žena se tak při pozitivním nálezu může svobodně rozhodnout pro ukončení těhotenství, případně se připravit na speciální péči, kterou bude její dítě potřebovat.

 V případě nutnosti rychlého výsledku vyšetření plodové vody je provedena Fluorescenční in situ hybridizace (FISH), kdy jsou již do druhého dne vyloučeny či potvrzeny nejčastější chromozomové abnormality plodu (tj. např. DownůvEdwardsův či Patauův syndrom), není však znám kompletní karyotyp plodu.