Ultrazvukové vyšetření plodu

Ultrazvukové vyšetření plodu je v těhotenství prováděno opakovaně, neohrožuje plod ani těhotnou ženu. Tímto vyšetřením Váš gynekolog postupně zjišťuje četnost a stáří těhotenství, uložení placenty, množství plodové vody. Na našem pracovišti mapujeme ukazatele zvýšeného rizika postižení plodu vývojovou vadou , tj. nuchální translucenci a přítomnost nosní kůstky. Dále jsou posuzovány jednotlivé orgány, jejich stavba a funkce, jsou vylučovány závažné vývojové vady srdce, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, skeletu aj.