antigen.png

INFORMACE K PCR A ANTIGENNÍMU PREVENTIVNÍMU TESTOVÁNÍ ZDARMA RESP. HRAZENÉMU Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Od 1. 6. 2021 podle nového nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR platí, že každý občan pojištěný u zdravotní pojišťovny v ČR má nárok na 2 PCR testy a 4 antigenní testy ZDARMA, neboli hrazené příslušnou zdravotní pojišťovnou.

TUTO MOŽNOST LZE VYUŽÍT POUZE ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: 

  • U PCR testu smí využít max. dva testy v kalendářním měsíci,
    u kteréhokoliv poskytovatele v České republice. 

  • U antigenního testu může být kdekoliv otestován nejvýše 1x za 7 dní

  • Testování se provádí bez výjimek tj. i osoby, které jsou očkované nebo v ochranné době 180 dnů od prodělané nemoci.

  • Musí mít platné zdravotní pojištění v České republice.

Při nesplnění výše uvedených podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, bude klientovi dodatečně naúčtovaná plná náhrada dle výše platby z veřejného zdravotního pojištění, tedy aktuálně 661 Kč za preventivní PCR test s odběrem a 201 Kč za antigenní test. Spolu s tím bude pacientovi účtován administrativní poplatek pokrývající náklady za zpětné vyúčtování ve výši 500 Kč plus případné vícenáklady spojené s vymáháním zpětné úhrady právní cestou.

Preventivní PCR testy jsou v laboratořích zpracovávány odděleně od ostatních PCR testů, protože se nejedná o shodnou laboratorní metodiku. Je tedy nutné, především z kapacitních důvodů, objednat se na příslušný preventivní test zvlášť. 

Klienti objednaní na JINÝ typ PCR testu nemohou být vyšetřeni v rámci PREVENTIVNÍHO PCR testování a naopak.

V žádném případě se není možné preventivního RT-PCR testu ZDARMA domáhat, zvlášť tehdy, pokud je kapacita laboratoře pro preventivní RT-PCR testy zaplněna. I kdybychom vzorek odebrali, nelze zajistit jeho včasné zpracování a klient se proto musí objednat na jiný termín nebo využít kapacitu dalších poskytovatelů laboratorních služeb.

Ke dni 1. 6. 2021 platí, že Ministerstvo zdravotnictví dosud nevydalo plnohodnotnou metodiku pro preventivní RT-PCR testování (např. zda DOSTAČUJE vzorky testovat MÉNĚ CITLIVOU, ale levnější RT-PCR metodou s tzv. poolingem nebo standardně každý vzorek testovat samostatně?!), nejsou vydány příslušné číselníky pro hlášení výsledků do centrálního registru ISIN a chybí i další nezbytné pokyny pro testování. Stále čekáme na upřesnění a jasné instrukce. Veškerý hněv nebo přinejmenším rozčarování našich jinak obvykle spokojených klientů chápeme, ale adresovat své dotazy a připomínky musíte výhradně na ty instituce, které nám všem mají stanovovat jasná a předvídatelná pravidla a které, jak se zdá, pro svoji roli nedostaly dostatečný prostor. Věřme, že se situace v nejbližších dnech zlepší.