Patauův syndrom

 Patauův syndrom (trizomie 13) je chromozomální vada způsobená nadpočetným chromozomem 13 s frekvencí 1:5000 novorozenců. Místo obvyklých 46 chromozomů (uspořádaných ve 23 párech) jich jedinci s Patauovým syndromem mají 47 (22 párů a jednu trojici chromozomu 13).

 Projevuje se mikrocefalií (malá hlava), holoprozencefalií (vývojová vada, kdy nedochází k rozdělení mozku na dvě párové hemisféry), mikroftalmií (malé oči), popřípadě anoftalmií (chybění očí), kyklopií (přítomnost jediného, centrálně uloženého oka) nebo hypotelorismem (oči jsou velmi blízko u sebe), rozštěpem rtu a patra, mikrognacií (velmi malá dolní čelist).  Na dlaních je jedna výrazná „opičí“ rýha, bývá polydaktylie (přítomnost nadpočetného prstu), chodidla jsou ve tvaru „houpacího křesla“. Dále bývá kryptorchismus (nesestouplá varlata) a srdeční vada.

 Doba přežití novorozenců jsou asi 2 měsíce, 50% pacientů umírá během prvního měsíce života.