Nuchální translucence

 

 

 

 

Nuchální translucence (NT, šíjové projasnění) plodu je měřena pomocí ultrazvuku, jedná se tedy o neinvazivní vyšetření. Šíjové projasnění vzniká nahromaděním tekutiny v kůži zátylku plodu. Tato tekutina je přechodně přítomna u všech plodů. U plodů s Downovým syndromem je však šířka NT významně větší.

www.spmpcr.cz