INFORMOVANÝ SOUHLAS VYŠETŘOVANÉ/HO

(zákoného zástupce) S GENETICKÝM LABORATORNÍM

VYŠETŘENÍM A POSKYTNUTÍM/ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O GENETICKOU KONZULTACI

KOMPLEXNÍ POUKAZ N LABORATORNÍ 

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ SAMOPLÁTCE

KOMPLEXNÍ POUKAZ NA LABORATORNÍ

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ (ZP)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - GYNEKOLOGIE

PRENASCAN - Informovaný souhlas

PRENASCAN - Rozsah vyšetření

PRENASCAN - Žádanka na vyšetření

GENEALOGICKÝ DOTAZNÍK - Muži

GENEALOGICKÝ DOTAZNÍK - Ženy

GENEALOGICKÝ DOTAZNÍK - Onkogenetika

 POUKAZ NA GENETICKÉ VYŠETŘENÍ 

ONKOGENETIKA – CZECANCA