Ambulantní vyšetření

  • Naše pracoviště nabízí genetické konzultace a specializovaná genetická vyšetření vlastní akreditovanou laboratoří.

  • U těhotných žen se zaměřujeme na časnou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu, provádíme biochemický screening, ultrazvuková vyšetření plodu a odběr plodové vody. Výsledky jsou po odběru plodové vody známy nejdéle do 14-ti dnů.

  • Párům s poruchou plodnosti, opakovanými potraty nebo s genetickou zátěží v rodině poskytujeme odborné poradenství

  • a specializovaná genetická vyšetření.

  • Nabízíme novou metodu vyšetření Downova syndromu plodu z odběru krve matky - PRENASCAN (není hrazeno zdravotní pojišťovnou) - více informací ZDE

  • Pro bezpečné nasazení a používání hormonální antikoncepce, nebo substituční léčby při menopauze nabízíme vyšetření trombofilních mutací.

  • Zjištění rizika nádoru prsu a vaječníků  - genetická konzultace a testování mutací predisponujících k nádoru prsu a vaječníku (BRCA).

  • Celiakie - provádíme vyšetření genetické predispozice k celiakii - nesnášenlivosti lepku.